Kaarna – Terveyspalvelut

Minnesskötare Satu Paasovaara

Vem gör besluten i dina ärenden om du själv blir oförmögen att göra dem?