Folkhälsan ja Kaarna aloittavat yhteistyön. Kaarna tarjoaa Folkhälsanin asiakkaille lääkäripalveluita ja muiden palveluidensa avulla edistää Folkhälsanin asukkaiden kokonaisterveyttä. 

AJANKOHTAISTA