Kaarna – Terveyspalvelut

Folkhälsan och Kaarna inleder samarbete

Folkhälsan och Kaarna inleder samarbete. Kaarna
erbjuder Folkhälsans kunder läkartjänster och är med och utveckla hälsan
bland dem som bor på Folkhälsan.