Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Jouko Järvi

Koulutukseltani olen psykoterapeutti ja erikoissairaanhoitaja. Psykoterapia opintoni painottuivat kriisi- ja traumapsykoterapiaan. Valmistuin jo vuonna 2006, joten työkokemusta minulla on yli viidentoista vuoden ajalta psykoterapeuttina toimimisesta.
Olen peruskoulutukseltani psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Opintoja minulla on myös käyttäytymistieteistä Helingin yliopiston opinto-ohjelmasta. Lisäksi minulla on laajalti päihdetyön
koulutusta sekä työnohjaajan koulutuksen suoritin muutama vuosi sitten. Kriisien ja traumojen hoidossa keskeisenä elementtinä on kehollisuuden ja kehon huomioiminen hoidossa. Minulla on myös suoritettuna opinnot psykofyysisestä psykoterapiasta, perustasolta.


Olen tehnyt työurani lähinnä psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Olen työskennellyt niin sairaala-/laitoshoidossa kuin avopuolellakin. Myös päihdetyöstä minulla on laajalti työkokemusta. Minulla on myös pitkä kokemus vankiterveydenhuollosta, jossa tutuiksi tulivat esim. mielentilatutkimukset, vaarallisuusarviot, erilaiset riskiarviot ja erityyppiset neuropsykiatriset tutkimukset. Olen toiminut psykoterapeuttina vuodesta 2006 lähtien virkatyöni ohella, mutta nyt viimeiset vuodet pelkästään olen tehnyt psykoterapia työtä.


Lyhytpsykoterapia sopii erinomaisesti elämän erilaisista kriisitilanteista selviämiseen. Lyhyt psykoterapiaa ei kuitenkaan suositella pelkästään jos tilanne vaikeutuu ja edetään traumatisoitumisen asteelle. Tuolloin vaaditaan pitkäjänteisempää ja perusteellisempaa työskentely otetta. Tuolloin hoidossa korostuu luottamuksellisuus, turvallisuus, pitkäjänteisyys ja kärsivällisyys. Näiden elementtien rakentaminen psykoterapiassa saattaa jonkin aikaa kestää ja tämän vuoksi lyhytpsykoterapiaa ei pelkästään voida suositella.
Lyhytpsykoteapeuttisesti voidaan mm. hoitaa lieviä masennustiloja, opetella erilaisia tunnesäätely taitoja ja tapoja, pohtia omaa päihteiden käyttöä. Lyhytpsykoterapiaa voidaan käyttää myös erilaisissa opiskeluun liittyvissä ongelmissa ja myös nk. uskomus rakenteiden esiin nostamisessa voidaan lyhytpsykoterapiaa käyttää. Lyhytpsykoterapialla ei ole tarkoitus ratkaista asiakkaan puolesta ongelmia vaan lisätä ymmärrystä niiden suhteen, jonka seurauksena asiakkaalla on paremmat edellytykset itse käsitellä niitä.


Tervetuloa vastaanotolleni. Räätälöidään yhdessä juuri sinun tarpeitasi vastaava toimiva lyhyt psykoterapeuttinen hoitosuhde.