Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Mikko Lounela

Olen Psykoterapeutti, työnohjaaja (STO ry) ja kohtaamiskouluttaja. Olen työskennellyt päätoimisena psykoterapeuttina vuodesta 2011 ja sivutoimisena kouluttajana ja työnohjaajana vuodesta 2016. Psykoterapeutin nimikkeeseen johtaneen koulutukseni olen käynyt tanskalaisessa hahmoterapeuttisessa Gestalt Institute of Scandinavia -koulussa. Valmistuttuani sieltä olen käynyt psykofyysisen psykoterapian harjoittaja- ja kouluttajakoulutuksia noin kahdeksan vuoden ajan. Suomen työnohjaajat ry:n hyväksymän hahmoterapeuttisen työnohjaajakoulutusen olen suorittanut vuonna 2022.

Työskentelytapani perustuu pitkälti kehollisuuteen. Uskon, että kun opimme havainnoimaan kehomme, hermostomme ja mielemme viestejä, pääsemme lähemmäksi tarkoituksenmukaista tulkintaa ongelmistamme – ja sitä kautta kohti tarpeellisia muutoksia. Yksin saattaa kuitenkin olla hankala havainnoida ja tulkita omia tunteita ja tuntemuksia, varsinkin hankalissa tilanteissa. Joskus tarvitsemme toista, joka tukee meitä itsen ja ympäristön havainnoinnissa, vireystilojen säätelyssä, omien tunteittemme tulkitsemisessa ja tarkoituksenmukaisen toiminnan etsimisessä. Joskus tämän toisen on syytä olla kohtaamisen ja havainnoinnin ammattilainen. Vastuu toimistamme on kuitenkin loppujen lopuksi itsellämme.

Tarjoan 5-10 kerran lyhytpsykoterapeuttisia kokonaisuuksia hankaliin elämäntilanteisiin liittyvien vaikeuksien hoitona. Hoidon tarpeen merkkeinä saattavat olla mm. ahdistuneisuus, tunnesäätelyn ongelmat, uupumus tai toivottomuuden tunteet. Lyhytpsykoterapia ei sovellu vakavaan traumatisoitumiseen liittyvän oireilun tai vaikeiden mielenterveysongelmien hoidoksi.