Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Nette Valros

Olen viitekehykseltäni kognitiivinen psykoterapeutti ja  pohjakoulutukseltani psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja. Tapaan yli 17-vuotiaita asiakkaita omalla vastaanotollani Porvoossa. Tapaan asiakkaita sekä läsnä että etätapaamisina.
 
Olen psykoterapeuttina aktiivinen, myötätuntoinen ja asiakasta arvostava. Pyrin kanssasi tutkivaan yhteistyösuhteeseen, jossa määrittelemme yhdessä hoidon suunnan ja tavoitteet. Työotteeni on kognitiivinen, jolloin keskiössä ovat ajatusten, tunteiden, fyysisten tuntemusten ja uskomusten tutkiminen. Mielestäni kaikessa terapiassa on oleellista, että ymmärrys omasta ja toisen mielestä lisääntyy. Tärkeää on, että sovimme yhdessä siitä, mihin terapiassa tähtäämme, jotta meillä on yhteinen näkemys tavoitteista. Lyhytpsykoterapioissa tämä on erityisen tärkeää.
 
Vastaanotolleni lyhytpsykoterapiaan voit hakeutua hyvin erilaisissa elämän haasteissa. Kyseessä voi olla elämäntilannekriisi työssä tai perheessä, äkillinen lievä mielialan lasku, tunteiden säätelyn haasteet tai ahdistuneisuushäiriön laukeaminen. Akuutti, lääkkeetön unihäiriöiden hoito voi olla muutaman käynnin aiheena. Lyhytterapia ei sovellu vaikeiden mielenterveysongelmien hoidoksi. 
 
Koska olen työskennellyt pitkään akuuttipoliklinikalla, olen tottunut tekemään nopeasti tilannearvion ja pääsemme lyhyessäkin ajassa työstämään jotain rajattua, esille tuomaasi haastetta. Onnistunut lyhytpsykoterapia voi toimia myös siltana pidempään psykoterapiaprosessiin. Kognitiivinen viitekehys mahdollistaa hyvin erilaisten häiriöiden hoitamisen. 
 
Olen aloittanut urani työskennellen ensin useita vuosia psykiatrisessa sairaalassa, siirtynyt sitten somaattiselle puolelle kotisairaalatyöhön ja jatkanut sen jälkeen 18 vuotta sairaanhoitajana psykiatrian erikoissairaanhoidossa avopuolella; kuntoutus-, mieliala- ja akuuttipoliklinikalla. Ohjasin poliklinikoilla erilaisia ryhmiä ja tein diagnostisia haastatteluita kymmenen vuotta sairaanhoitajan työn rinnalla.Toimin myös depressiohoitajana perusterveydenhuollossa hetken. Psykoterapiavastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2018.