Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Päivi Väkiparta

Kohtaamme monenlaisia haasteita niin yksityiselämässä että töissä. Usein selviämme niistä omin avuin ja läheistemme tuella.
Joskus voi olla tarpeen keskustella ulkopuoliselle, ammattilaiselle. Jo muutaman tapaamisen työskentely voi selkiyttää ajatuksia ja auttaa rakentamaan uutta ymmärrystä ja suuntaa elämässä.

 

Taustakoulutukseltani olen psykiatriaan erikoistunut sairaanhoitaja, mindfulness-ohjaaja ja yksilöpsykoterapeutti (Valvira, Kela).
Terapia suuntaukseni on ratkaisukeskeinen ja kognitiivisella painotuksella.

 

Työtapani pohjautuu joustavaan, integratiiviseen ja aktiiviseen yhteistyösuhteen muodostamiseen. Etsitään yhdessä sinulle soveltuvia työskentelytapoja, jotka vastaavat sinun tarpeitasi ja tavoitteitasi.

Olen kiinnostunut mielen ja kehon kokonaisuudesta, miten meidän mielemme toimii, miten tunteet heräävät ja ohjaavat meidän käyttäytymistämme haastavissa tilanteissa. Terapiassa pyrimme havainnoimaan hyvinvointia rajoittavia, vääristyneitä ajatustapoja ja uskomuksia, ongelmallisia tunteita ja toimintatapoja sekä niiden yhteyksiä tulemalla enemmän tietoiseksi näistä asioista.

 

Tarjoan 3, 5, 10 ja 20 kertaa toteuttavaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville. Lyhytterapiassa kaikkia asioita ei yritetä selvittää kerralla, vaan rajataan yhteen tai kahteen rajattuun ongelmaan. Näitä voi olla esim. itsetuntokysymykset, unettomuus, ihmissuhdevaikeudet ja erilaiset kriisit. Itsetuntemuksen lisääntyminen ja mahdolliset oivallukset yhdellä elämänalueella voi saada aikaan myönteisen ketjureaktion.