Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Sirpa Kumpuniemi

Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja ryhmäpsykoterapeutti (Kelan kuntoutustuki) ja ryhmäanalyytikko.

 

Työhistoriani koostuu lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatriasta sekä projektityöstä yhteensä yli kahdenkymmenen vuoden ajalta julkiselta sektorilta. Olen myös työskennellyt nuorten aikuisten mielenterveyspalveluissa ylioppilaiden terveydenhuollossa (YTHS). Olen peruskoulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja, valmistuin vuonna 1988. Psykoterapeutiksi olen valmistunut vuonna 2004. Koulutustani olen täydentänyt psykofyysisen psykoterapian johdantokurssilla (Arcada) vuoden ajan 2009- 2010 sekä Therapeia -säätiön mentalisaatiokoulutuksella vuosina 2015 -2016. Lisäksi olen käynyt varhaisen vuorovaikutuksen syventävän kahden vuoden koulutuksen vuosina 1/2004-12/2005. Vuoden kestävä kognitiivis- behavioristisen terapian menetelmäkoulutus päättyi 1/2018, siihen liittyi kahden vuoden työnohjaus.

 

Millainen terapeutti olen?
Terapeuttina tavoitteenani on luoda luottamuksellinen ilmapiiri, jossa voisit kokea tulevasi kuulluksi ja nähdyksi. Olen inhimilliseen kohtaamiseen vahvasti uskova psykoterapeutti. Psykoterapian tavoite on auttaa asiakasta elämään hyvää elämää.
Minua pidetään myötätuntoisena, sitoutuvana, positiivisena ja huumorintajuisena psykoterapeuttina, jonka työskentelyote ei ole korostuneen passiivinen. Pyrin asiakkaan kanssa yhdessä tekemään näkyviksi niitä esteitä, jotka tähän asti ovat estäneet asiakasta itse ratkaisemaan ongelmiaan. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta.

 

Mitä istunnoillani tehdään?
Psykoterapiassa keskustelun avulla helpotetaan pahaa oloa, löydetään uusia näkökulmia ja ratkaisuja sekä vahvistetaan omia voimavaroja.
Pyrin myös tukemaan asiakkaan itsetuntoa avaamalla hänelle aidon ja rehellisen näkymän niihin vahvuuksiin, joita hän ei mahdollisesti ole vielä tunnistanut omikseen. Pyrin asiakkaan kanssa vuorovaikutuksessa tekemään näkyviksi niitä esteitä, jotka tähän asti ovat estäneet asiakasta itse ratkaisemaan ongelmiaan. En pelkää vaikeita asioita ja tunteita. Kokonaisvaltainen kiinnostukseni asiakkaasta ja hänen elämäntarinastaan on työskentelyni perusta. Ryhmäpsykoterapiassa luottamus muihin ja ryhmän avoin vuorovaikutus antaa jäsenille mahdollisuuden tunnistaa ja käsitellä omien vaikeuksien ja ongelmien syitä ja seurauksia. Vaikka ryhmäpsykoterapia ei ratkaisisikaan kaikkia elämän vaikeuksia, niin ryhmässä on mahdollista oppia suhtautumaan itseensä ja muihin ihmisiin ja elämän paineisiin uudella tavalla.

 

Tarjoan apua:
Fyysisen sairauden käsittelemiseen
Sukupuoli- tai seksuaali-identiteetin kysymyksiin, seksuaalisuuden ongelmiin
Henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
Vaikeaan elämäntilanteeseen
Menneisyyden käsittelyyn
Paniikkikohtauksiin
Sosiaalisten tilanteiden pelkoon
Elämäntapamuutokseen
Huonoon itsetuntoon
Vanhemmuuden haasteisiin, raskausajan pulmiin
Työuupumukseen
Ihmissuhdeongelmiin
Masennukseen/ahdistukseen