Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Tiina Aavaparta

Minulla on pitkä työkokemus mielenterveys- ja päihdetyöstä erilaisissa sosionomi (yamk) – pätevyyttä vaativista tehtävistä. Psykoterapeuttina olen toiminut vuodesta 2015 ensin osa-aikaisesti ja vuoden 2018 alusta täysipäiväisesti.

 

Terapeuttina olen keskusteleva ja vuorovaikutteinen. Annan usein vaihtoehtoja asioiden yhteyksistä, mutta haluan omistajuuden omaan elämäänsä säilyvän asiakkaalla. Terapia on minusta kuin eräänlainen laboratorio, jossa elämää voi tutkia, mutta oleellista on, että muutos näkyy elävässä elämässä, arjessa. Sisäisen dialogin, ajatus- ja tunnemallien tarkastelun ohella kuljetan työskentelyssä kontekstuaalisuutta eli tilanteeseen vaikuttavia ulkoisia tekijöitä keskustelussa mukana, jotta asiakas saisi haasteisiinsa erilaisia näkökulmia, jotka avaavat ovia muutokseen.

 

Ratkaisukeskeisyys vahvistaa luottamusta siihen, että lyhytpsykoterapiassa yhdessä määriteltyjen muutostoiveiden toteutuminen on realistista. Voimavarat ja taidot, joita ihmisellä jo on, ovat myös tärkeitä tehdä/saada näkyviksi – usein ongelmien keskellä ne unohtuvat ja negatiiviseen kuvaan itsestä alkaa uskoa liiaksikin. Ja se tietysti vaikuttaa toimintakykyyn, itsetuntoon, minäkuvaan ja ihmissuhteisiin.

 

Olen ikuinen opiskelija, mikä on kerryttänyt ymmärrystä ja kokemusta laaja-alaisesti monenlaisista asioista. Psykoterapeuttina olen tutkinut viime vuosina mm. keho-mieliyhteyttä, häpeään ja syyllisyyteen sekä pitkäaikaissairauksien kanssa elämiseen liittyviä teemoja. Näitä voi hyvin käsitellä myös etäyhteydellä toteutettavassa psykoterapiassa.