Kaarna Terveyspalvelut Oy verkkopalveluiden käyttöehdot 16.8.2018

Käyttöehdot

Kaarna Terveyspalvelut Oy:n (jatkossa Kaarna) verkkopalveluiden käyttö edellyttää seuraavien ehtojen hyväksymistä. Mikäli ehtojen sisältö ei ole hyväksyttävissä, tulee verkkopalveluiden käyttö lopettaa välittömästi. Eri palveluosioissa voi olla myös omia palveluehtojaan, joita sovelletaan ko. palveluun ennen näitä ehtoja.

Sivuston käyttö
Palvelutuottajana sivuston palveluille toimii ensisijaisesti Kaarna. Verkkosivuston aineisto on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Kaupallista käyttöä varten erityisehdot on sovittava Kaarnan kanssa etukäteen. Aineistosta ei ole lupa ottaa kopioita muuhun kuin tässä mainittuun käyttöön. Sivuston sisällön muokkaus, muuttaminen tai jäljentäminen on kiellettyä ilman etukäteen Kaarnalta saatua suostumusta.

Sivuston oikeudet ovat yksin Kaarnalla. Tämä koskee verkkosisällön lisäksi myös media-aineistoa sisältäen toiminimen, logon ja muun materiaalin. Erikseen julkaistavaksi tarkoitettu materiaali (esimerkiksi lehdistötiedotteet) käyttö on sallittua, kun se esitetään muokkaamattomana ja lähde mainitaan.


Vastuut
Kaarnalla ei ole vastuuta mahdollisista suorista eikä välillisistä vahingoista, joita Kaarnan verkkopalvelun tai sähköisten palveluiden käyttö (tai palveluiden käytön estyminen) osapuolelle aiheuttaa. Kaarna ei takaa verkkopalveluiden virheetöntä tai katkeamatonta toimintaa. Kolmannen osapuolten vastuu omien palveluidensa tuottamisesta säilyy ko. taholla, vaikka Kaarnan sähköiset palvelut linkittyisivät niihin.

Kaarnalla ei ole vastuuta mahdollisista suorista eikä välillisistä vahingoista, joita Kaarnan verkkopalvelun tai sähköisten palveluiden käyttö (tai palveluiden käytön estyminen) osapuolelle aiheuttaa. Kaarna ei takaa verkkopalveluiden virheetöntä tai katkeamatonta toimintaa. Kolmannen osapuolten vastuu omien palveluidensa tuottamisesta säilyy ko. taholla, vaikka Kaarnan sähköiset palvelut linkittyisivät niihin.


Tietojen käsittely
Henkilötietojen ja muiden asiakastietojen käsittely tapahtuu Kaarnassa henkilötietolain mukaisesti. Tietojen käsittely, suojausmenetelmät ja tarkoitukset kuvataan erillisissä tietosuojaselosteissa ja ovat löydettävissä Kaarnan verkkosivuilta tai pyydettäessä asiakaspalvelusta.


Internetin tiedonvälityksen suojausrajoitukset
Sähköpostiviestien, avointen verkkolomakkeiden ja näihin rinnastettavien tiedonvälityskanavien tietoturva ei täytä lainsäätäjän asettamia vähimmäisvaatimuksia. Siksi näillä tavoin välitettävän tiedon sisällön osalta on pitäydyttävä yleisluonteisissa tiedoissa. Kaarna ei vastaa näin välitettyjen tietojen tietoturvasta eikä sitoudu tuottamaan palveluita näin välitettyjen palvelupyyntöjen osalta. Terveystietoja ja muita salassa pidettäviä tietoja voidaan välittää erikseen turvallisiksi määritellyissä verkkopalveluissa.