Kunnille ja kaupungeille Kaarna tarjoaa kattavasti terveys- ja sosiaalipalveluita tarpeen mukaan joko kokonais- tai osaulkoistuksina sekä yksittäisinä palveluostoina tukemaan tai täydentämään kunnan omaa palvelutuotantoa. Kaarnan vahvuuksia kuntakentässä on luotettava ja hyvin resursoitu palvelutuotanto, palliatiivinen erityispätevyys, erittäin kattava palvelukenttä sekä kokemus ihmisläheisestä työstä. ​

Asiakaspalaute Kaarnan tuottamista palveluista kunnille on poikkeuksellisen hyvää. Palvelemme kuntien asukkaita samalla lämmöllä ja inhimillisyydellä kuin yksityisasiakkaitamme. Koemme Kaarnalla olevamme tässä suhteessa täysin poikkeuksellinen toimija. ​

Katso myös