Kaarna – Terveyspalvelut

Minnesskötare Satu Paasovaara

Vem gör besluten i dina ärenden om du själv blir oförmögen att göra dem? En anhörig eller myndigheterna? Du har själv rätt att på förhand bestämma vem som skall skötar dina viktiga ärenden ifall du blir oförmögen att sköta dem själv enligt Lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007). En intressebevakningsfullmakt vore bra att ha för alla som fyllt 18 år. Genom att utföra en intressebevakningsfullmakt kan du försäkra dig om att viktiga ärenden som ekonomi- och hälsoärenden sköts enligt din önskan. Utan en fullmakt kan dina nära behöva en untnämning av intressebevakare, vilket medför en del byrokrati åt dem och uppföljning av dem. I svårare falla sköts dina ärenden av en allmän intressebevakare. En intressebevakningsfullmakt är en skrfitlig fullmakt där du på förhand definierar vem som kommer att sköta dina ärenden, ifall du blir oförmögen att sköta dem själv. Fullmakten kräver tvåoberoende vittnen. Med ett vårdtestamente kan du uttrycka din önskan om hur du skall skötas ifall du till följd av en sjukdom eller olycka förlorar din fömåga att själv göra beslut. Ett vårdtestamente kräver inte nödvändigtvis vittnen men det kan vara att rekommendera. Det är bra att berätta för sina anhöriga om sitt vårdtestamente på förhand. En vårdönskan kan vara muntlig eller skriftlig. En skriftlig form är att föredra eftesom den ger ett bättre juridiskt skydd åt dig. Det lönar sig att spara sin vårdvilja i OmaKanta på adressen kansalainen.kanta.fi. Sjukskötare och minnesskötare Satu Paasovaara arbetar med dessa ärenden på Kaarna. Målet är att ge aktuell information om intresebevakningsfullmakter, vårdönskan och minnessjukdomar samt deras vård.