Kaarna – Terveyspalvelut

Muistihoitaja Satu Paasovaara

Kuka hoitaa ja päättää asioistasi, jos tulet itse kykenemättömäksi hoitamaan niitä? Omainen vai Viranomainen? 

Tiesitkö, että sinä voit etukäteen määrätä, kuka saa hoitaa sinulle tärkeitä asioita, jos tulet itse kykenemättömäksi hoitamaan niitä? Edunvalvontavaltuutuslaki (648/2007) mahdollistaa sen. Edunvalvontavaltuutus tulisi olla kaikilla 18-vuotta täyttäneillä.

Laatimalla edunvalvontavaltuutuksen turvaat, että sinulle tärkeät asiat, kuten talouteen sekä terveyteen ja sairauteen liittyvät asiat hoidetaan sinun toiveesi mukaan. Ilman valtuutusta läheisesi saattavat tarvita edunvalvojan valtuutuksia, joka puolestaan merkitsee hänelle byrokratiaa ja valvontaa. Tai raskaammassa vaihtoehdossa asioitasi hoitaa yleinen edunvalvoja.

Edunvalvontavaltuutus on kirjallinen valtakirja, jolla määräät etukäteen, kuka asioitasi hoitaa, jos tulet pääsääntöisesti kykenemättömäksi hoitamaan niitä. Asiakirja vaatii kaksi esteetöntä todistajaa.

Hoitotahdolla ilmaiset tahtosi, kuinka sinua hoidetaan, jos tulet sairauden tai onnettomuuden vuoksi kykenemättömäksi tekemään päätöksiä hoitojen suhteen. Ei vaadi välttämättä todistajia, mutta niitä suositellaan. Hoitotahdosta on hyvä kertoa läheisille etukäteen. Hoitotahto voi olla suullinen tai kirjallinen. Kirjallista suositellaan, koska se on juridisesti pätevämpi turva sinulle. Hoitahto kannattaa tallentaa OmaKantaan osoitteessa kansalainen.kanta.fi .

Sairaanhoitaja, muistihoitaja Satu Paasovaara työskentelee näiden asioiden parissa Kaarna terveyspalveluissa.

Tavoitteena on tuoda ajankohtaista tietoa edunvalvontavaltuutuksesta, hoitotahdosta sekä muistisairauksista ja niiden hoidosta sekä laatia laadukkaita edunvalvontavaltuutuksia