Kotisairaanhoidosta Kaarnalla vastaavat ammattitaitoiset sairaanhoitajat, joiden erityisosaamiseen kuuluu myös lämmin läsnäolo asiakkaan arjessa.

Tyypillisiä kotisairaanhoidollisia toimenpiteitä ovat mm:

 • Laboratorionäytteiden otto
 • Haavanhoidot
 • Terveystarkastuksien tekeminen
 • Lääkkeiden antaminen ja yleinen avustaminen hoidossa
 • Katetrien vaihtaminen ja huoltaminen
 • Tutkimuksien suorittaminen (esim. abi-mittaukset, Cerad, mmse)
 • Muistihoitajan konsultaatiokäynnit
 • Haavan ompeleiden ja hakasten poisto

Lähihoitajat sekä avustava henkilökunta tarjoaa turvaa  ja apua arjen toiminnoissa.  Aktiivinen ja ennaltaehkäisevä toimintatapa ylläpitää kuntoa ja näin auttaa tukemaan kotona asumista. Eniten kysyttyjä hoivapalvelujamme ovat mm:

 • Päivittäisissä toiminnoissa avustaminen
 • Lääkkeiden jako ja turvallisen lääkehoidon toteutuminen
 • Apteekkikäynnit
 • Hygienian hoito, suihkuapu ja puhtaudesta huolehtiminen
 • Potilassiirrot
 • Ulkoilu ja yhdessä tekeminen
 • Kaupassa käynti, ruuan valmistaminen ja ruokailusta huolehtiminen
 • Verenpaineen ja verensokerin mittaus, insuliinihoidon seuranta ja toteutus