Kaarnan kotisairaalan avulla asiakkaamme saavat nopeasti kattavat sairaalapalvelut omaan kotiinsa. Kotisairaala toimii ympärivuorokautisesti lääkäri- ja hoitajavetoisesti, eikä hoidon laadusta tarvitse tinkiä missään olosuhteissa.​

Kotiutuspalvelu auttaa silloin, kun siirrytään muista sairaaloista kotiin toipumaan esimerkiksi erikoissairaanhoidon osastojaksojen jälkeen. Turvallinen paluu kotiin ja kuntouttava jatkohoito nopeuttava toipumista tutussa kotiympäristössä.​

Kotisairaalassamme onnistuvat kaikki tutut sairaalapalvelut mm. suonensisäiset antibioottihoidot, nesteytykset, verituotetiputukset sekä haavanhoidot. Hoidon alkukartoitus ja hoidontarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, jolloin omaan ja läheisen hoitoon pääsee vaikuttamaan koko hoitojakson ajan ja sekä toiveet että odotukset tulevat täytettyä.​

Kotisairaalassa hoidamme lääkärin johdolla elämän loppuvaiheessa olevia henkilöitä, jotka arvostavat kotona olemista osaston sijaan, mutta tarvitsevat tukea ja turvaa oireiden hoidossa. Hoidon suunnittelussa huomioidaan potilaan omat toiveet – omaisia unohtamatta. Palliatiivinen saattohoito kotona on inhimillinen vaihtoehto sairaaloiden vuodeosastoille ja sitä hoitaa palliatiivisen erityispätevyyden omaava erikoislääkäri.