Kaarna – Terveyspalvelut

PSYKOTERAPIA HELSINKI
& KOKO SUOMI

Kaarna Online:ssa voit valita kertaluontoisen psykoterapeuttikonsultaation tai 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiajakson.

Psykoterapian palvelut

Psykoterapia on vaikuttavaa, ihmissuhteeseen perustuvaa hoitoa. Se voi toteutua erilaisina työskentelyn viitekehyksinä, yksilö-, pari-, perhe- tai ryhmäpsykoterapiana, lyhytpsykoterapiana (5-20 kertaa) tai pitkäkestoisempana hoidollisena tai kuntoutuspsykoterapiana (n. 1-3 vuotta). Kaikkia psykoterapeutteja sitoo  vaitiolovelvollisuus. 

Psykoterapiatutkimuksesta tiedämme, että psykoterapeutin ja asiakkaan hyvä yhteistyösuhde on merkittävin tekijä hoidon tavoitteiden saavuttamisessa. Siksi haluamme tarjota asiakkaillemme aidon valinnanvapauden ja mahdollisuuden valita itselle oikean tuntuinen psykoterapeutti. 

Kuka voi tarjota psykoterapiaa?

Psykoterapiaa voi antaa Valviran nimikesuojauksen saanut psykoterapeutti.
Psykoterapeutti-nimike on takuu siitä, että ammattilainen on käynyt peruskoulutuksensa lisäksi laajan psykoterapeuttikoulutuksen, tehnyt useita työnohjattuja psykoterapiahoitoja koulutuksensa aikana, oppinut kokeneemmilta ja kollegoilta, käynyt oman psykoterapian ja omaa laaja-alaisen ymmärryksen ihmisestä.

 Psykoterapeuteilla voi olla erilaisia taustakoulutuksia, jotka usein syventävät psykoterapeutin osaamista ja tuovat moninäkökulmaisuutta psykoterapiaan.


Kaikki psykoterapeutit täydentävät osaamistaan kouluttautumalla säännöllisesti.

Täältä voit tarkistaa, onko ammattilainen Valviran nimikesuojaama

psykoterapeutti: www.julkiterhikki.fi

Yhteisömme jäsenet haluavat tarjota asiakkaille mahdollisuuden valita psykoterapeuteiksi mikroyrittäjiä ja riippumattomia ammatinharjoittajia.

 

Meille on tärkeä arvovalinta maksaa 100% veroistamme Suomeen.

 

Psykoterapeuttien työskentelytavat voivat olla hyvin erilaisia, pidämme tätä tärkeänä rikkautena juuri asiakkaidemme kannalta: koska jokainen psykoterapiaan tulija on ainutlaatuinen, on hyvä että tarjolla on laaja valikoima eri tavoin työskenteleviä ammattilaisia.

 

Hyvä yhteistyösuhde on kaiken ytimessä.

 

Tarjoamme kertaluontoisia konsultaatioita, kolmen kerran selvittelyprosesseja sekä viiden ja 10:n kerran lyhytpsykoterapioita. Lyhytpsykoterapiat ovat rajattuja ja tavoitteellisia prosesseja, jotka soveltuvat lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden haasteisiin, uupumukseen ja elämänkriiseihin.

Palveluksessasi

Mikko Lounela

Psykoterapeutti

Tarjoan 5-10 kerran lyhytpsykoterapeuttisia kokonaisuuksia hankaliin elämäntilanteisiin liittyvien vaikeuksien hoitona.

Anne Ruuskanen

Psykoterapeutti

Haluni ymmärtää enemmän ihmismieltä, ihmisten välisiä suhteita ja tunteita ohjasi minut opiskelemaan psykoterapiaa.

Mari Suorsa

Psykoterapeutti

Tarjoan fokusoitua lyhytpsykoterapiaa lievistä mielialaoireista kärsiville.

Nina Alina Alfthan

PSYKOTERAPEUTTI

Tarjoan sekä yksittäisiä ohjaus ja konsultaatiokäyntejä, että 5-20 krt lyhytpsykoterapiaa.

Nina Pyykkönen

Psykoterapeutti

Tarjoan fokusoitua 5 ja 10 kertaa toteutuvaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville.

Sari Nyström

Psykoterapeutti

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa (5, 10 tai 20 kertaa) lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville.

Anna-Maija Ruhanen

Psykoterapeutti

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa (5-10 kertaa).

Antti-Jussi Pyykkönen

Psykoterapeutti

Tarjoan lyhytkestoista psykoterapiaa mieliala- ja ihmissuhdeteemojen kanssa kamppaileville.

Marika Hopeakoski

Psykoterapeutti

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa joko akuutin tilanteen purkamiseen ja jäsentämiseen (1 tai 3 krt) tai tavoitteellisempaan työskentelyyn (5, 10 ja 20 krt)

Tiina Karvinen

Psykoterapeutti

Tarjoan 1-20 kerran lyhytpsykoterapiaa/ konsultaatiota, jonka tavoitteet sovimme prosessin alussa.

Minna Hänninen

Psykoterapeutti

Tarjoan fokusoitua 3, 5 ja 10 kertaa toteutuvaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville.

Kaisa Kähkönen

Psykoterapeutti

Tarjoan 1–10 kertaa toteutuvaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville.

Jouko Järvi

Psykoterapeutti

Olen kriisi- ja traumapsykoterapeutti sekä psykiatrian erikoissairaanhoitaja. Tarjoan kertakonsultaatiota sekä 2, 5, 10 ja 20 kerran hoitopaketteja.

Tarja Kuusrainen

Psykoterapeutti

Tarjoan tunnefokusoitua lyhytpsykoterapiaa 3-20 kerran paketeissa.

Ursula Hallas

Psykoterapeutti

Tarjoan fokusoitua lyhytpsykoterapiaa (3, 5 ja 10 kertaa) lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville

Anne Helosmaa

Psykoterapeutti

Tarjoan 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiaa lieviin masennus-, ahdistuneisuus- ja uupumusoireisiin sekä elämänmuutoksiin.

Hanna-Maija Ollanketo

Psykoterapeutti

Tarjoan yksittäisiä konsultaatiokäyntejä sekä 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytterapiaa.

Tarja Södergård

Psykoterapeutti

Tarjoan 5-20 kerran lyhytpsykoterapeuttisia kokonaisuuksia hankalien elämäntilanteiden liittyvien ongelmien purkamiseen.

Nette Valros

Psykoterapeutti

Vastaanotolleni lyhytpsykoterapiaan voit hakeutua hyvin erilaisissa elämän haasteissa.

Tiina Aavaparta

Psykoterapeutti

Terapeuttina olen keskusteleva ja vuorovaikutteinen.

Reetta Jokinen

Psykoterapeutti

Tarjoan 1, 3, 5 ja 10 kerran kokonaisuuksina lyhytpsykoterapiaa lievästä uupumuksesta, jaksamisen ongelmista ja ahdistuneisuudesta kärsiville.

Katariina Uusitalo

Psykoterapeutti

Tarjoan 1-5 kerran lyhytpsykoterapiaa sekä 10-20 kerran pidempiä kokonaisuuksia.

Teresa Tischler

Psykoterapeutti

Psykoterapeuttina olen tutkiva, rauhallinen, myötätuntoinen ja arvostava.

Sirpa Kumpuniemi

Psykoterapeutti

Olen Valviran hyväksymä psykoterapeutti ja ryhmäpsykoterapeutti (Kelan kuntoutustuki) ja ryhmäanalyytikko.

Kaarna Online:ssa voit valita kertaluontoisen psykoterapeuttikonsultaation tai 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiajakson.

 

Kertakonsultaatiot voivat olla avuksi, jos esimerkiksi kaipaat hieman tukea omien ajatusten tai tunteiden selkeyttämisessä, tai pohdit voisiko lyhytpsykoterapiasta olla sinulle apua. Kunkin psykoterapeutin esittelytekstistä löydät tiedon, minkälaista psykoterapiaa hän tarjoaa.

 

Psykoterapeuttien etävastaanottojen kesto on aina 45 minuuttia per kerta.

 

Palveluiden hinnat ovat selkeästi esillä palvelua valitessasi. Yksittäisen käynnin kokonaishinta on 133€, ei lisämaksuja. Maksuihin on mahdollista käyttää e-passia, mikäli psykoterapiapalvelut kuuluvat sopimukseen.

 

Varatessasi psykoterapiajaksoa (3, 5, 10 tai 20 kertaa), valitset kalenterista ensimmäisen sopivan ajan. Loput käyntiajoista sovitte ensimmäisen käynnin lopussa yhdessä psykoterapeuttisi kanssa.
Ensimmäinen tapaaminen on arviointikäynti. Mikäli potilas tai psykoterapeutti toteaa arviointikäynnin jälkeen ettei psykoterapeuttisen yhteistyön edellytyksiä ole, on potilaalla oikeus vaihtaa psykoterapeuttia.

 

Mahdolliset käyntiperuutukset on tehtävä 48 tuntia tai aikaisemmin ennen varattua aikaa, jolloin potilaalla on oikeus siirtää varattu aika toiselle sopivalle ajalle. Peruutukset tai peruuttamattomat ajat 48 tunnin sisällä ennen varattua aikaa veloitamme täysimääräisesti, ilman ajan siirto-oikeutta.

 

Peruutukset ja aikasiirrot sovitaan ensisijaisesti suoraan oman psykoterapeutin kanssa.

 

Käytämme terveydenhuollon tarpeisiin ja vaatimuksiin tarkoitettua ja erikseen rakennettua tietoturvallista etäyhteyttä. Psykoterapeutit pitävät hoidon kannalta välttämättömät potilasmerkinnät suojattuina lain vaatimusten mukaisesti. Potilasmerkinnöistä ei jää jälkiä Kaarnan tietojärjestelmään tai etäalustajärjestelmään.