Kaarna hälsovårdstjänster grundades i september 2017 av en vilja att göra saker på ett nytt sätt och möjliggöra vård i hemmet. Kundernas och medarbetarnas välbefinnande är vårt intresse, vilket vi ser som en förutsättning för att ge kvalitativ och bra vård.

Gemensamma värderingar och ett intresse att hjälpa andra förde oss samman. Lyckligtvis har vi märkt att samma värderingar tilltalar såväl våra kunder som vår väl-utvalda och kunniga personal.