Kaarna erbjuder företag olika tjänster inom social- och hälsobranchen, bland annat läkartjänster till våra samarbetspartners (läkarronder, hälsokontroller etc). Man kan lita på Kaarna även vid tillfälliga personalbehov eller tidsbundna servicehelheter.

Till våra styrkor hör flexibilitet, snabb beslutsfattningsförmåga och pålitlighet.