Kervo anlitade en del av sin hemvård till Kaarna. Förtroende för Kaarnas yrkeskunnighet och effektiva service är en bra signal om att hemvårdens kvalitetsutveckling går i rätt riktning. Kaarna tar med ära emot denna ansvarsuppgift.

AJANKOHTAISTA