Kaarna erbjuder en mängd olika anpassade social- och hälsovårdstjänster till kommuner och städer. Förutöver olika former av entreprenad erbjuder vi lösningar till enskilda servicebehov för att stöda eller komplettera kommunens eller stadens egna produktion. Till Kaarnas styrkor inom offentliga sektorn kan räknas pålitlighet och välresurserade servicekedjor, palliativt specialkunnande, ett brett serviceutbud samt ett humant sätt att arbeta.

Kundresponsen från Kaarnas patienter inom den kommunala sektorn har varit verkligen positiv. Vi betjänar alla våra kunder med samma engagemang och värme oberoende av vilken sektor vi jobbar inom. Vi upplever att vi kan stå ut ur mängden på denna punkt.