Kaarnas sjukskötare betjänar inom hemsjukvården utgående från kundens bästa.

Vanliga orsaker till sjukskötarbesök är bland annat:

 • Laboratorieprovtagning
 • Sårvård
 • Hälsokontroller
 • Medicinutdelning och annan allmän hjälp med skötsel av kundens vård
 • Bytande av kateter och underhåll av den
 • Undersökningar (tex abi.mätningar, Cerad, mmse)
 • Konsultationsbesök av minnesskötare
 • Borttagning av stygn

Närvårdarna och vår assisterande vårdpersonal erbjuder trygghet i vardagens rutiner. Vår hemvård kan stöda kunden så att hon kan bo hemma genom att aktivt och förebyggande upprätthålla konditionen samt funktionsförmågan. De mest efterfrågade tjänsterna är:

 • Hjälp med dagliga ärenden
 • Utdelning av mediciner och att se till att medicineringen sker tryggt
 • Apotekbesök
 • Skötsel av hygien t.ex. duschhjälp
 • Patientförflyttningar
 • Utomhusaktiviteter och att göra saker tillsammans
 • Sköta butiksärenden, tillreda mat och allmän hjälp med måltider
 • Mätning av blodtryck och sockervärdet, uppföljning av insulinbehandling och förverkligandet av denna