Vår hemvård möjliggör ett tryggt boende och vård i hemmet. Våra pålitliga skötare gör konstant samarbete med våra läkare, vilket möjliggör en mångsidig och kvalitativ vård även i utmanande situationer. I vården strävar vi till att ha samma bekanta och vänliga skötare som tillsammans med patienten och anhöriga lägger upp en plan över vilka behov som finns och när kommande besök behövs.