Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Anne Helosmaa

Olen koulutukseltani psykologian maisteri, kliinisen terveyspsykologian erikoispsykologi ja ylemmän
erityistason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti.


Psykologin työtä olen tehnyt ammatinvalintapsykologina ja kuntoutuspsykologina 20 vuoden ajan.
Hyvin tutuiksi ovat tulleet monenlaiset ammatinvalintaan, alanvaihtoon, urasuunnitteluun,
ammatilliseen kuntoutukseen, psyykkisiin ja fyysisiin työkyvyn muutoksiin sekä niihin sopeutumiseen ja toipumisorientaatioon liittyvät aihealueet. Tästä kokemuksestani on ollut suunnattomasti hyötyä myös
psykoterapeutin työssäni, jota olen tehnyt yli 10 vuoden ajan.


Pääasiallinen psykoterapiatyötä ohjaileva viitekehykseni on ratkaisukeskeinen, jolle luonteenomaista
on voimavarakeskeisyys, tavoitelähtöisyys, myönteisyys ja pienenkin edistyksen huomioiminen.
Lisäkoulutuksilla olen hankkinut osaamista myös mm. lyhytpsykoterapeuttiseen työskentelyotteeseen
(kognitiivis-analyyttinen), traumojen käsittelyyn, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan,
transdiagnostiseen tunnemieli-menetelmään, hyväksymis- ja omistautumisterapiaan sekä läsnäolo- ja tietoisuustaitoihin.


Psykoterapeuttina tarjoan asiakkaalle mahdollisuuden tulla kuulluksi omana itsenään. Olen samalla myös aktiivinen keskustelija ja rohkaisen asiakasta etsimään vaihtoehtoisia ja hyvinvointia edistäviä uusia ajattelumalleja, jotka heijastuvat hänen omista elämänarvoistaan ja tavoitteistaan.


Tarjoan 3, 5, 10 ja 20 kerran lyhytpsykoterapiaa lieviin masennus-, ahdistuneisuus- ja uupumusoireisiin
sekä elämänmuutoksiin, erilaisiin terveydellisiin, työssäjaksamisen tai ihmissuhteiden haasteisiin,
itsetunnon ja minäkuvan vahvistamiseen sekä omien elämänarvojen mukaisen tulevaisuudenkuvan
kirkastamiseen. Kertakonsultaatiota tarjoan hyvin rajattuihin haasteisiin ja soveltuvan palvelun
arviointiin, minkä jälkeen on tarvittaessa mahdollista jatkaa lyhytpsykoterapiaan.