Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Antti-Jussi Pyykkönen

Koulutukseltani olen psykoterapian erikoispsykologi, psykologian tohtori ja aikuisten ja lasten yksilöpsykoterapeutti. Olen työskennellyt aikuispsykiatriassa, perheneuvoloissa ja liike-elämän palveluksessa. Laajasti psykiatrian, työterveyshuollon ja lastensuojelun asiat ovat minulle tärkeitä. Työskentelen erityisesti elämänmuutosten, identiteettipohdintojen, masennus- ja ahdistusoireiden kanssa.

 

Tarjoan lyhytkestoista psykoterapiaa mieliala- ja ihmissuhdeteemojen kanssa kamppaileville.

 

Työotteessani keskeistä on asiakkaan oman äänen löytäminen ja sen kuunteleminen. Tavoitteena psykoterapiassa on siten omaksi itseksi tuleminen ja tämä työ tulee usein esille elämänmuutosten, kriisitilanteiden tai muiden merkittävien muutosten yhteydessä. Psykoterapeuttina kuuntelen ja annan tilaa, mutta myös kommentoin oman kokemukseni pohjalta avaten omaa ajatteluani ajankohtaisesta asiasta.

 

Luonteva ja aito keskustelu lähtee ajankohtaisesti mielen päällä olevista asioita, joten keskustelu etenee sen ehdoilla, mikä on kulloinkin mielessä. Pyrimme yhdessä avaamaan ajattelua ja siihen vaikuttavia tekijöitä, joista useat saattavat olla ns. pinnan alla olevia tunteita tai mielikuvia, jotka eivät arjessa välttämättä tule esille. Ihmissuhteet ja niihin liittyvät mielikuvat ovat psykoterapiassa. Psykoterapiassa tarkoituksena on löytää mieltä kuormittavia tekijöitä ja löytää niihin uusia lähestymistapoja, jotta mielen kuormitus voi vähentyä.