Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Carita Väyrynen

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK, kognitiivisanalyyttinen psykoterapeutti, kehopsykoterapeutti (psykofyysinen psykoterapia), hengityskoulu ohjaaja, Asahi ohjaaja. Työskentelytapani on integratiivinen, jossa kehomieliyhteys on hoidon/kuntoutuksen keskiössä. Olen toiminut psykoterapeuttina 11 vuotta ja sitä ennen toimin psykiatrisena sairaanhoitajana julkisella puolella mielenterveys- ja päihdepoliklinikoilla nuorten ja aikuisten parissa 15 vuotta.

 

Pidän tärkeänä psykoterapiasuhteen luottamuksellisuutta ja turvallisuutta, sekä ihmisen kohtaamista omana itsenään. Työskentelen aktiivisella otteella kuunnellen ja keskustellen, asiakasta arvostaen. Olen
empaattinen ja tutkiva, sekä tuon havaintojani asiakkaan tietoisuuteen, yhteisesti jaettavaksi.
Kehomieliyhteys on keskeisessä osassa työskentelytavoissani, käytän psykofyysisiä menetelmiä keskustelun lisäksi. Esim. hengitysharjoitukset, mindfullness, toiminnalliset harjoitukset,
vakauttamisharjoitukset ym. Harjoitusten tarkoituksena on mm tutkia omia kehomielen reaktioita ja löytää omiin reaktioihin (ahdistuskokemuksiin) uudenlainen suhde itseymmärryksen -ja myötätunnon itseä kohtaan lisäämiseksi.

 

Psykoterapeuttina olen kiinnostunut erityisesti kehomieliyhteyden tutkimisesta ja käyn säännöllisesti
koulutuksissa asian tiimoilta.

 

Tarjoan lyhytpsykoterapiaa 5-20 kertaa masennus-, ahdistus- ja uupumusoireista kärsiville, sekä erilaisten elämänkriisien yhteydessä ilmeneviin haasteisiin.