Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Kaisa Kähkönen

Olen koulutukseltani kognitiivisen käyttäytymisterapian yksilöpsykoterapeutti ja
yhteiskuntatieteiden maisteri. Olen myös laillistettu sosiaalityöntekijä ja työnohjaaja (STOry).
Psykoterapeuttina olen aktiivinen ja samalla myös tilaa antava. Lähtökohtana työskentelyssäni on
rauhallisuus, asiakkaan arvostava kuunteleminen sekä tasavertainen ja luottamuksellinen
vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa.

 

Lyhytpsykoterapian alussa jäsennämme yhdessä asiakkaan kanssa hänen tämänhetkistä tilannettaan ja sovimme työskentelylle tavoitteet. Hyödynnän yhteisessä työskentelyssä erilaisia menetelmiä,
erityisesti käyttäytymisterapeuttisia sekä hyväksymis- ja omistautumisterapian (HOT) elementtejä.
Menetelmiin sisältyy esimerkiksi haitallisten ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen tutkimiseen
liittyviä tehtäviä sekä rentoutus- ja tietoisuustaitojen harjoittelua, kehollisia harjoitteita ja
arvotyöskentelyä.

 

Tarjoan 1 – 10 kertaa toteutuvaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja
ahdistusoireista kärsiville. Lyhytpsykoterapia ei sovellu vaikeiden mielenterveysongelmien tai
traumojen hoidoksi.

 

Työskentelen myös viittomakielellä.