Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Minna Hänninen

Olen Minna ja työskentelen ratkaisukeskeisenä yksilöpsykoterapeuttina, joka käytännössä tarkoittaa
voimavarasuuntautunutta ja tavoitteellista työskentelytapaa. Ammatillisina lisäkoulutuksina olen käynyt Traumaattisten kriisien koulutuksen, Psykofyysisen psykoterapian perusteet ja tällä hetkellä olen EMDR-koulutuksessa. Pohjakoulutukseltani olen valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Erityisinä ammatillisina kiinnostuksen kohteina minulle ovat työ- ja opiskelu- uupumiseen liittyvät haasteet, kehonkuvaan ja kehollisuuteen liittyvät pohdinnat, sateenkaarevat teemat sekä itsemyötätunto. Haasteiden lisäksi koen tärkeänä löytää asiakkaan voimavarat ja unelmat, joiden avulla on mahdollista hahmottaa asiakkaalle hänen toivomaansa merkityksellistä elämää.

 

Pidän yhteistyösuhteen rakentamista vuorovaikutukselliseksi, luottamukselliseksi ja avoimeksi erittäin tärkeänä, jotta saat asiakkaana kokemuksen kohdatuksi tulemisesta omana itsenäsi.
Terapeuttisessa työskentelyssä koen erityisen tärkeänä kunnioittaa arvojasi, yksilöllisyyttäsi ja kokemustesi ainutlaatuisuutta – sen, että koet tulevasi kohdatuksi juuri sellaisena kuin olet.
Työskentelytapani on aktiivinen, asiakasta osallistava ja dialoginen, tasaveroiseen yhteistyösuhteeseen perustuva. Toisinaan keskustelun apuna käytän työssäni kehollisia ja toiminnallisia menetelmiä.

 

Tarjoan fokusoitua 3, 5 ja 10 kertaa toteutuvaa lyhytpsykoterapiaa lievistä uupumus-, masennus- ja ahdistusoireista kärsiville, jotka toivovat tukea esim. itsetuntokysymyksissä, kehollisuuteen
liityvissä pohdinnoissa, ihmissuhdevaikeuksissa tai työhön liittyvissä pohdinnoissa.
Lyhytpsykoterapian tavoitteet määritellään hoidon alussa, ja sen tavoite ei ole ratkaista asiakkaan ongelmaa, vaan auttaa asiakasta kohtaamaan vaikeita tunteita ja löytämään uudenlaisia mahdollisuuksia haastavan tilanteen äärellä. Lyhytpsykoterapia ei sovellu traumahistorian eikä vaikeiden mielenterveysongelmien hoidoksi.