Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Nina Alina Alfthan

Haluatko oppia tunneasioissa ja ongelmanratkaisutilanteissa taitavammaksi jotta voisit paremmin? Vaivaako mieltäsi stressaavat tilanteet tai sinua järkyttäneet tapahtumat? Kaipaatko apua ihmissuhteisiin tai lasten ongelmiin? 

 

Työskentelytapani on avoin, tasavertainen ja keskusteleva. Käytän mielelläni erilaisia toiminnallisia ja luovia harjoituksia. Katson aina kokonaisuutta jossa on keho, mieli ja asiakkaan elämäntilanne mukana.

 

Olen työskennellyt yksilöpsykoterapeuttina 12 vuotta ja työskentelen integratiivisesti, eli minulla on useampia osaamisalueita joista tärkeimpinä pidän ratkaisu-ja voimavarakeskeisyyttä, kehopsykoterapeuttista lähestymistapaa ja systemaattista traumaattisten eli mieltä järkyttäneitten kokemusten hoitoa mm paljon tutkitun silmänliiketerapian EMDR avulla. Erityisosaamista minulla on vähemmistöryhmien ja vaikeiden ihmissuhdeongelmien parista ja teen myös neuropsykiatrista valmennusta eli ADHD ja autismikirjon ongelmissa. 

 

Työnohjaukselliseen työskentelyyn minulla on EASEL tunnetaitovalmentajan / työnohjaajan 2,5 vuotinen koulutus, eli painotus vuorovaikutustaidoissa ja projekti – ja esimiestyöskentelyn tukemisessa. Näihin liittyen minulla on myös hyvin soveltuva taustakoulutus eli olen kasvatustieteen maisteri aikuiskasvatuksen puolelta (elinikäinen oppiminen, työssäoppiminen, mentorointi sekä sosiaalipedagoginen lähestymistapa) mm sosiaalipsykologia ja sukupuolen tutkimus sivuaineina. Aiempi työkokemus on opettajana, projektityössä, perhetyössä sekä kuntoutuslaitoksen palveluohjaajana. 

 

Tarjoan sekä yksittäisiä ohjaus ja konsultaatiokäyntejä, että 5-20 krt lyhytpsykoterapiaa . Työskentelyn fokus voi olla psykoedukatiivinen, eli neuvonnallinen, tavoitteellinen ongelmanselvittelyjakso tai hoidollinen tarkemmin rajattu psykoterapiajakso esim kriisi- tai uupumustilanteeseen. Tarjoan myös lyhyttä 4-5 krt EMDR / See Far traumahoitoa yksittäisen häiritsevän traumakokemuksen hoitoon. Lyhytpsykoterapia ei sovellu vakavien mielenterveysongelmien tai vaikeiden traumojen hoitoon.