Kaarna – Terveyspalvelut

<< Takaisin listaukseen

Tiina Karvinen

Olen taustakoulutukseltani näyttelijä TeM, nykyiseltä työtäni yksilö- ja paripsykoterapeutti. Lisäksi toimin kouluttajana.
 
Terapiasuuntaukseni on hahmoterapia,sekä psykofyysinen psykoterapia. . Psykoterapeutin nimikkeen (Valvira) sain vuonna 2010. Työotteeni on dialoginen ja kehollinen; läsnäolo ja vastavuoroisuus ovat minulle tärkeitä arvoja. Olen työskennellyt paljon uupumus-,masennus. ja ahdistusproblematiikan kanssa.
Erityistä osaamistani on myös esiintymisjännityksen kanssa työskentely.
 
Kaarnan kautta tarjoan 1-20 kerran lyhytpsykoterapiaa/konsultaatiota, jonka tavoitteet sovimme prosessin alussa. Mahdollisia haasteita voivat olla esimerkiksi uupumus, masennus, ahdistus, esiintymisjännitys, kriisit,itsetunto, ihmissuhdehaasteet.
Lyhytpsykoterapia ei kuitenkaan sovi vakavien mielenterveyden häiriöiden hoitoon.
 
Keho on väylä omaan mieleen ja tunteisiin.
Se rakentaa sillan omaan elinvoimaan ja kykyyn olla yhteydessä muihin.